stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu

Leczenie na odległość

Telemedycyna jest najbardziej zaawansowanym informatycznie obszarem medycyny. Polega ona na świadczeniu usług medycznych nie poprzez bezpośredni kontakt lekarza i pacjenta, ale poprzez narzędzia teleinformatyczne. Rozwiązania

Read More

Rekonstrukcja twarzy Mikołaja Kopernika

Informatyka znajduje swoje zastosowanie również w antropologii, zwłaszcza antropologii fizycznej. Doskonałym potwierdzeniem wykorzystania rozwiązań informatycznych do analizy anatomiczno-fizjologicznej człowieka

Read More

Komputery w diagnostyce obrazowej

Niewątpliwie duże znaczenie dla postępu medycyny ma komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej. Jak sama nazwa wskazuje, diagnostyka obrazowa zajmuje się obrazowaniem zmian

Read More

Magnetoterapia

Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły, że prócz leczenia farmakologicznego, czy inwazyjnego, celowe i przynoszące efekty jest również korzystanie w medycynie z leczenia czynnikami fizycznymi. Ciało

Read More

Pierwszy uśmiech naszego dziecka

Podstawowa metoda diagnostyki ginekologiczno-położniczej, w przypadku której zastosowanie narzędzi informatycznych stało się koniecznością, to ultrasonografia. Jest ona techniką nieinwazyjną oraz nie

Read More

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Jednym z wielu zmartwień użytkowników komputerów jest zachowanie poufności danych. Chronienie prywatnych plików takich jak zdjęcia, czy dokumenty, posiada wysoki priorytet. W pracy jest to jeszcze bardziej

Read More