stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu

Komputery w diagnostyce obrazowej

Niewątpliwie duże znaczenie dla postępu medycyny ma komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej. Jak sama nazwa wskazuje, diagnostyka obrazowa zajmuje się obrazowaniem zmian

Read More

Magnetoterapia

Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły, że prócz leczenia farmakologicznego, czy inwazyjnego, celowe i przynoszące efekty jest również korzystanie w medycynie z leczenia czynnikami fizycznymi. Ciało

Read More

Pierwszy uśmiech naszego dziecka

Podstawowa metoda diagnostyki ginekologiczno-położniczej, w przypadku której zastosowanie narzędzi informatycznych stało się koniecznością, to ultrasonografia. Jest ona techniką nieinwazyjną oraz nie

Read More

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Jednym z wielu zmartwień użytkowników komputerów jest zachowanie poufności danych. Chronienie prywatnych plików takich jak zdjęcia, czy dokumenty, posiada wysoki priorytet. W pracy jest to jeszcze bardziej

Read More

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Narzędzia informatyczne mogą przynieść korzyści na różnych płaszczyznach – zarówno w domu oraz na dużo większą skalę. Wielkie przedsiębiorstwa oraz firmy korzystają

Read More

Dane w chmurze

Nieraz pracujemy nad wielkimi projektami, w trakcie których zdarzają się dłuższe wyjazdy, gdzie nie będziemy mieć dostępu do domowego lub firmowego stanowiska

Read More