stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu

Google jak synonim internetu

Na hasło „Google” praktycznie każdy internauta ma bardzo wiele skojarzeń. Sztandarowym produktem tej marki i zarazem pierwszym zaoferowanym odbiorcom jest oczywiście znakomita wyszukiwarka,

Read More

Ewolucja komputerów

Pierwsze urządzenie, które można było nazwać komputerem powstało w 1941 roku i nazywało się Z3. Oczywiście, tylko w niewielkim stopniu przypominało ono sprzęt komputerowy, jakim posługujemy

Read More

Komunikatory zbliżają ludzi

Przez wiele lat podstawowym sposobem porozumiewania się na dalekie odległości były rozmowy telefoniczne. Mają one jednak pewne wady. Przede wszystkim długotrwałe połączenia,

Read More

Leczenie na odległość

Telemedycyna jest najbardziej zaawansowanym informatycznie obszarem medycyny. Polega ona na świadczeniu usług medycznych nie poprzez bezpośredni kontakt lekarza i pacjenta, ale poprzez narzędzia teleinformatyczne. Rozwiązania

Read More

Rekonstrukcja twarzy Mikołaja Kopernika

Informatyka znajduje swoje zastosowanie również w antropologii, zwłaszcza antropologii fizycznej. Doskonałym potwierdzeniem wykorzystania rozwiązań informatycznych do analizy anatomiczno-fizjologicznej człowieka

Read More

Komputery w diagnostyce obrazowej

Niewątpliwie duże znaczenie dla postępu medycyny ma komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej. Jak sama nazwa wskazuje, diagnostyka obrazowa zajmuje się obrazowaniem zmian

Read More