stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu

Informatyzacja aptek wewnętrznych

Jednym z ważnych wyzwań stojących przed szpitalnymi informatykami jest coś, co można określić mianem cyfryzacji aptek wewnętrznych. Działają one w każdym szpitalu i są niezbędne do tego, aby placówka

Read More

Sukces robotów chirurgicznych

Z pewnością do największych osiągnięć informatyki w świecie medycyny należą roboty chirurgiczne. Są one bardziej skomplikowane – na ich rozwój ogromny wpływ miała robotyka, ponieważ

Read More

Medyczna specjalizacja dla informatyka?

Studia informatyczne niezmiennie cieszą się wielką popularnością i od lat są notowane w czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Nie należy się temu dziwić, albowiem zapotrzebowanie

Read More

Przesył danych w służbie zdrowia

Komunikacja elektroniczna jest obecnie ważna w praktycznie wszystkich dziedzinach życia i ciężko wskazać taką, gdzie nie miałaby ona znaczenia. Z pewnością jest to ogromnie

Read More

Baza wiedzy online

Skoro mowa o tym, jak bardzo informatyka jest dziś ważna w medycynie, to trudno pominąć te najbardziej przyziemne kwestie związane z rolą jaką technologia informatyczna

Read More

Przydatne narzędzia

Działalność każdego przedsiębiorstwa naturalnie generuje powstawanie różnego rodzaju dokumentów. Zawarte w nich informacje często są dość istotne dla samego podmiotu gospodarczego. Mogą one mieć również znaczenie w kontaktach

Read More