stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Medyczna specjalizacja dla informatyka?

Studia informatyczne niezmiennie cieszą się wielką popularnością i od lat są notowane w czołówce najchętniej wybieranych kierunków.

Nie należy się temu dziwić, albowiem zapotrzebowanie na fachowców będących za pan brat z komputerami i programami jest ogromne.

Równocześnie studenci, którzy decydują się wejść w świat danych i cyfr mogą wybierać spośród różnych specjalizacji, dzięki którym nabywają specyficzne umiejętności.

Jedną z nich, która pojawiła się w ostatnich latach, jest specjalność informatyki medycznej.

Absolwent studiów, który ma za sobą taką specjalizację jest przygotowany do pracy z zaawansowanymi urządzeniami medycznymi, zarówno obrazującymi, jak i służącymi do podtrzymywania życia czy stabilizacji pacjenta podczas zabiegów operacyjnych.

Oprócz tego student przyswaja wiedzą związaną z działaniem oprogramowania wspomagającego pracę placówek medycznych, potrafi takie aplikacje konfigurować i tworzyć od strony programowania oraz interfejsu.

Rynek pokazuje, że tacy fachowcy są coraz bardziej pożądani przez placówki służby zdrowia.