stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Przesył danych w służbie zdrowia

Komunikacja elektroniczna jest obecnie ważna w praktycznie wszystkich dziedzinach życia i ciężko wskazać taką, gdzie nie miałaby ona znaczenia. Z pewnością jest to ogromnie ważne w przypadku świata medycyny, ponieważ od sprawnego przepływu danych zależy bardzo wiele.

Obecnie placówki medyczne z różnych stron świata mogą kooperować w oparciu o internet i rozmaite narzędzia informatyczne – czasami na gruncie wymiany wiedzy, a czasami na gruncie konkretnych działań medycznych. Dzieje się tak również w obrębie jednego szpitala.

Wewnętrzna komunikacja w placówce znaczy bardzo wiele. Powinna się toczyć w sposób nieograniczony 24 godziny na dobę.

Kiedyś służyły do tego telefony, a dziś komputery. Najczęściej komunikacja pomiędzy oddziałami i różnymi komórkami szpitala odbywa się za pomocą wewnętrznej sieci, do której podłączone są wszystkie komputery.

Można bazować także na sieci WWW, co jednak nakłada na informatyków obowiązek przygotowania odpowiednich zabezpieczeń. To ważne, gdyż wiele danych jest objętych ochroną prawną jako tajemnica medyczna.