stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Informatyzacja aptek wewnętrznych

Jednym z ważnych wyzwań stojących przed szpitalnymi informatykami jest coś, co można określić mianem cyfryzacji aptek wewnętrznych. Działają one w każdym szpitalu i są niezbędne do tego, aby placówka mogła wypełniać swoje zadania związane z leczeniem pacjentów.

www.nanocluster.pl

Rolą apteki jest zaopatrywanie wszystkich oddziałów w lekarstwa, preparaty medyczne czy odkażające. Personel przygotowuje również mieszanki odżywcze do żywienia pozajelitowego, płyny cytostatyczne oraz inne środki, które są potrzebne lekarzom i pielęgniarkom do wykonywania swojej pracy.

Celem usprawnienia pracy apteki należy przeprowadzić jej informatyzację. Sercem takiego systemu jest program służący do katalogowania leków oraz kontrolowania ich przepływu pomiędzy apteką a oddziałami.

Takie rozwiązanie nie tylko upraszcza i porządkuje sprawy, ale też zmniejsza pole do jakichkolwiek nadużyć związanych chociażby z nielegalną sprzedażą czy kradzieżą leków. Każda jednostka preparatu musi być uwzględniona w bazie danych wraz z informacją o jej aktualnym statusie.