stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Regulamin

Każdy portal ogłoszeniowy, platforma handlowa czy sklep internetowy posiadają swój regulamin powinien on znajdować się na stronie internetowej rzetelnie opisany tak by nie pozostawiał żadnych złudzeń.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, aby uniknąć roszczeń i nieporozumień a nawet, jeśli takowe się pojawią, aby wiedzieć, w jaki sposób postępować.

Każdy posiada swój indywidualny regulamin najczęściej w pierwszej części określane są terminy, które w następnych częściach są używane.

Określony jest zakres usług, obowiązków i przywilejów każdej ze stron jak również możliwość rozwiązania sporów w przypadku wątpliwości czy sporów.

Wielu ludzi niestety nie czyta regulaminów, sięgają do nich dopiero wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem wówczas najczęściej niestety okazuje się, że wybrnięcie z patowej sytuacji jest trudniejsze niż myśleli.

Dostarczenie klientowi regulaminu jest obowiązkowe bez względu na to czy dotyczy to sprzedaży produktu czy usługi, czy wiąże się z umową krótko czy długoterminową obowiązkiem odbiorcy zaś jest zapoznanie się z nim zanim nawiąże współpracę.