stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Sukces robotów chirurgicznych

Z pewnością do największych osiągnięć informatyki w świecie medycyny należą roboty chirurgiczne. Są one bardziej skomplikowane – na ich rozwój ogromny wpływ miała robotyka, ponieważ stanowią one jedne z najdoskonalszych robotów jakie możemy spotkać na świecie. Ich przeznaczeniem jest wykonywanie zabiegów chirurgicznych na ciele pacjenta.

Dzięki specjalnym rozwiązaniom i doskonałej konstrukcji są w stanie radzić sobie z wieloma zadaniami lepiej aniżeli ręka „żywego” chirurga. Nie działają jednak automatycznie – muszą być sterowane ręcznie przez odpowiednio przygotowaną osobę. Dobry robot chirurgiczny spełni swoje zadanie jedynie wówczas, gdy nad jego działaniem czuwa doskonały chirurg.

Jednak do pracy z robotami, takimi jak słynny Da Vinci, nie można przystąpić z marszu. Najpierw lekarz chirurg musi zostać skierowany na specjalny kurs, w trakcie którego pozna wszelkie tajniki obsługi tej niezwykłej maszyny. Wymaga to doskonałej koordynacji manualnej, ponieważ przyrządy sterujące są bardzo czułe.

Pole do popełnienia błędu jest równie szerokie jak przy operacjach tradycyjnych.