stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Magnetoterapia

Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły, że prócz leczenia farmakologicznego, czy inwazyjnego, celowe i przynoszące efekty jest również korzystanie w medycynie z leczenia czynnikami fizycznymi. Ciało ludzkie należy wówczas potraktować jako skomplikowaną maszynę, w której przebiegają różne procesy.

Choroba w takim wypadku powinna być potraktowana jako niesprawność jednego lub kilku mechanizmów. Jeśli zatem przyjmiemy, że ciało człowieka to maszyna, jej naprawa, czyli leczenie, również powinno zostać powierzone maszynie wprowadzającej do organizmu pacjenta odpowiedni czynnik fizyczny.

Jedną z metod leczenia biofizycznego jest magnetoterapia. Polega ona na leczeniu pulsującym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości, które za pomocą odpowiednich aplikatorów wprowadza się do wybranych obszarów ciała pacjenta.

Zastosowanie magnetoterapii wymaga jednak użycia komputera. Konieczne jest wcześniejsze wykonanie symulacji komputerowej, która pozwoli optymalnie dobrać kształt, rozmiar i położenie aplikatora magnetycznego oraz odpowiednio określi sposób jego sterowania.