stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Leczenie na odległość

Telemedycyna jest najbardziej zaawansowanym informatycznie obszarem medycyny. Polega ona na świadczeniu usług medycznych nie poprzez bezpośredni kontakt lekarza i pacjenta, ale poprzez narzędzia teleinformatyczne.

Rozwiązania takie mają ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku pacjentów przebywających na obszarach odległych lub trudnodostępnych oraz pacjentów przewlekle lub obłożnie chorych, czy ludzi starszych. Z pewnością telemedycyna wychodzi naprzeciw mieszkańcom małych, oddalonych od przychodni i szpitali osad, żołnierzom przebywającym na misjach, marynarzom, osobom po zabiegach, które nie muszą już przebywać na oddziałach szpitalnych, ale wymagają kontroli lekarskiej, osobom chorym na cukrzycę czy choroby niedokrwienne serca.

Niewątpliwą zaletą zastosowania technik telemedycznych jest również to, że niewielka liczba pracowników personelu medycznego może otoczyć opieką wielu pacjentów. System analizuje wstępnie informacje od pacjentów, odrzucając te mało istotne i nie wymagające interwencji lekarskiej.