stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
E-voting

E-voting jest najnowszym sposobem oddawania głosów w wyborach prezydenckich lub do Sejmu, Parlamentu. Oparty jest na głosowaniu za pośrednictwem Internetu, co ułatwia zadanie wyborcom ze względu na nieograniczoną dostępność – swój głos można oddać z każdego miejsca.

Nie ma też obowiązku stawienia się w konkretnym lokalu wyborczym o danej porze. E-voting jest raczej w fazie projektu, ponieważ odbyło się zaledwie kilka wyborów, które były przeprowadzone za pomocą drogi internetowej.

E-voting jest ułatwieniem, ale nie dla wszystkich, ponieważ można znaleźć w tym systemie pewne negatywne aspekty, które znajdują swoich przeciwników. Za największą wadę uznają oni brak zgody e-votingu z konstytucją, ponieważ w niektórych kręgach głosowanie za pomocą Internetu nie jest bezpośrednie, co czyni je nieważnym w świetle prawa.

Po drugie, nie istnieje jeszcze system, który w 100% chroniłby system przed próbą włamań czy fałszowaniem wyników. Dotychczas z takiej formy wyborów mogli skorzystać Amerykanie oraz Estończycy.