stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Dowód zakupu

Dowód zakupu to dokument potwierdzający zakupu produktu lub usługi, powinny na nim znaleźć się informacje o tym, czego dotyczyła transakcja ceny netto, wysokość podatku VAT, cena brutto, data zakupu oraz informacje dotyczące sprzedawcy. Tylko na podstawie dowodu zakupu możemy dochodzić swoich praw w przypadku zwrotu, czy reklamacji, jeśli takowego nie posiadamy sprzedawca może naszych uwag czy roszczeń w ogóle nie wziąć pod uwagę. Wystawienie dokumentu w postaci paragonu lub faktury jest obowiązkowe dla każdego sprzedawcy prowadzącego sprzedaż detaliczną produktów lub usług.

Jeśli przy zakupie takowego nie otrzymaliśmy powinniśmy się niezwłocznie zgłosić do sprzedawcy celem wyjaśnienia jego braku. Niestety zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy celowo nie wystawiają dokumentów zakupu, dlatego by ograniczyć swoje wydatki związane z podatkami, które odprowadzane są każdorazowo przy sprzedaży. Coraz częściej spotykamy się propagowaniem tego by niejako pilnować przedsiębiorców do wydawania paragonu, chodzi tutaj nie tylko o fakt odprowadzania podatków, ale również o klientów, którym dokumenty są niezbędne.