stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Dobry webmaster to…

Bardzo oczekiwanymi i pożądanymi cechami w przypadku webmastera, są zdolności dokładnego analizowania problemu, które moglibyśmy określić, jako skrupulatność i dokładność, także umiejętność analizowania problemu i znajdowania metody umożliwiającej jego rozwiązanie.

Bardzo ważną jest także umiejętność pracy pod wpływem presji czasowej, często w bardzo zmiennym wymiarze godzin, a co za tym idzie duża odporność na stresy wynikające z obowiązku dotrzymywania terminów zleceń.

Nie da się jednak ukryć, iż najważniejszą z cech, jaką musi posiąść osoba chcąca zostać webmasterem, jest bardzo dobra znajomość zasad i prawideł funkcjonujących w programowaniu oraz we wszelkich technologiach internetowych.

Wynika z tego, iż w stopniu bardzo dobrym należy posiąść umiejętność związaną z obsługą i wykorzystywaniem różnorodnych języków informatycznego programowania.

Miłe jest przygotowanie przez webmastera swego własnego portfolio, pokazującego wcześniejsze osiągnięcia lub w przypadku osoby początkującej, propozycji lub wstępnych własnych projektów.