stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Rekonstrukcja twarzy Mikołaja Kopernika

Informatyka znajduje swoje zastosowanie również w antropologii, zwłaszcza antropologii fizycznej. Doskonałym potwierdzeniem wykorzystania rozwiązań informatycznych do analizy anatomiczno-fizjologicznej człowieka na przestrzeni dziejów była wykonana niedawno rekonstrukcja graficzna twarzy Mikołaja Kopernika. Na podstawie odnalezionej w 2005 roku czaszki astronoma sporządzono trójwymiarowy obraz przypuszczalnej twarzy uczonego.

Badania antropologiczne wykazały, że odnaleziona we Fromborku czaszka należała do mężczyzny o asymetrycznej dolnej połowie twarzy, w wieku około 70-ciu lat, z raną ciętą na lewym łuku brwiowym oraz złamanym w młodości nosem. Opis ten był zgodny z portretami dokumentującymi wygląd astronoma. Kolejnym etapem była zatem rekonstrukcja twarzy na podstawie odnalezionej czaszki.

Najpierw odbył się proces skanowania 3D. Następnie wykonany został trójwymiarowy model komputerowy czaszki z dokładnością do 0,05 milimetrów. Na obraz ten naniesiono statystyczne grubości tkanki miękkiej, a następnie skórę zbudowaną z fragmentów zdjęć twarzy pobranych z baz danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.