stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Linkowanie wszystkiego ze wszystkim

Zawarte na stronach informatycznych wszelkiego rodzaju informacje najczęściej są ze sobą powiązane. Wynikają jedna z drugiej i bezpośrednio na siebie wpływają.

Dzięki szczególnym rozwiązaniom możliwe jest przemieszczanie się pomiędzy nimi bez większego kłopotu. Pojawiające się w treści lub tez bezpośrednio na interfejsie strony, odnośniki zwane też odsyłaczami lub hiperłączami, dają właśnie takową możliwość.

www.wezel-strykow.pl

Umieszczane w dokumentach elektronicznych, zarówno tekstowych, graficznych jak i multimedialnych, hiperłącza odwołują nas do innych dokumentów o podobnej treści, lub bezpośrednio z nią powiązanych. Dają także możliwość połączenia się z innym miejscem w danym dokumencie, gdzie dostępne są informacje o podobnej treści.

Po przez kliknięcie takowego hiperłącza użytkownik w sposób prosty uzyskuje możliwość połączenia się i otwarcia dokumentu docelowego. Zastosowanie tego rodzaju dodatków ma miejsce na szeroką skalę na stronach dostępnych w internecie, daje możliwość łatwego pozyskiwania danych a także podpinania reklam poszczególnych produktów.