stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Komputery w diagnostyce obrazowej

Niewątpliwie duże znaczenie dla postępu medycyny ma komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej. Jak sama nazwa wskazuje, diagnostyka obrazowa zajmuje się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz chorobowych zachodzących w naszym ciele.

Spośród głównych rodzajów zobrazowań medycznych wymienić możemy: rentgenografię, tomografię komputerową, ultrasonografię, scyntygrafię, termografię oraz magnetyczny rezonans jądrowy. Bardzo trudne byłoby dla lekarza postawienie diagnozy bazujące jedynie na zaobserwowanym obrazie.

Co więcej, miałoby na to wpływ wiele czynników zewnętrznych zaburzających oraz zniekształcających percepcję. Z pomocą medycynie w diagnozowaniu na podstawie obrazów wychodzi zatem informatyka, zapewniając specjalistyczne techniki pozwalające na badanie oraz interpretację wskazanych cech obrazu, aby na ich podstawie dokonać diagnozy różnicującej.

Wśród metod przetwarzania obrazu wymienić możemy m.in.

: kompresję, przetwarzanie punktowe, przekształcenia geometryczne, czy filtrację uśredniającą. Ich zastosowanie ma na celu poprawę jakości obrazu oraz ludzkiej percepcji a także uwydatnienie cech obrazu kluczowych dla dalszej analizy.