stronymarcina

Optymalizacja na pierwszym miejscu
Jak Cię widzą tak cię piszą, czyli layout

Pracę ze stroną internetową, oczywiście po określeniu tematyki i potrzeb z nią związanych, zaczynamy od tak ważnego zadania, jakim jest stworzenie właściwego loyout-u, czyli tak zwanego interfejsu tejże strony.

Czym jest loyout? Będący jednym ze składników całej konstrukcji, w początkowej fazie, czyli w przygotowaniu całego projektu, może on mieć postać graficznego pliku, przedstawiającego proponowany styl.

W języku bardzo lakonicznym za loyout uważać możemy, wizualny wygląd strony, jej kolorystykę, używane elementy dekoracyjne czy też logotypy, czcionkę zastosowaną w pisanym tekście, jej wielkość, styl i kolor.

Wszystko to, co stanowi i wpływa na wizualny charakter produktu uznawane jest z jego interfejs.

Ponieważ poszczególne elementy mogą być przygotowywane z wykorzystaniem różnych technologii informatycznych, takich jak choćby wspomniany wcześniej HTML czy CSS, webmasterska działalność musi zmierzać do dopieszczenia i kompatybilności każdego z nich szczególnie, że nanoszone zmiany w interfejsie nie naruszają struktury całego serwisu, więc możliwe są do zastosowania w sposób stosunkowo prosty na każdym etapie jej funkcjonowania.